Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Động lực học ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.20153111
 
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Thiết kế thi công mô hình hộp số tự động phục vụ giảng dạy học phần kết cấu ô tô tại đại học Hutech (phần thi công thiết...
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc Lợi, Hồ Văn Minh, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.2446
 
Nghiên cứu giải pháp an toàn khi người điều khiển ô tô có nồng độ cồn
Tác giả: Trần Hoài Nam, Huỳnh Quang Thảo, Phùng Ngọc Duy
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.276
 
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí điều khiển từ xa trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Xuân Hiếu, Huỳnh Đổng Phụng, Huỳnh Quang Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.2772
 
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí điều khiển từ xa trên ô tô
Tác giả: Lê Hồng Tuấn, Nguyễn Phước Sơn, Huỳnh Quang Thảo, Phùng Trúc Anh Tài
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.2772
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục