Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Cafe Opital Art
Tác giả: Nguyễn Lê Khải Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh -Việt
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt = Accounting auditing commercial dictionary English - Vietnamese
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Chế độ chính sách mới về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Tác giả: Nguyễn Khải Nguyên, Đinh Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331.21
 
Giải pháp cải tạo sân vườn trong nhà trăm cột ở Long An
Tác giả: Trần Khải Nguyên, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Nhật Thành
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747.98
 
1

Truy cập nhanh danh mục