Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Từ điển môi trường Anh-Việt
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  363.7003
 
Môi trường
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Môi trường : T.1
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Sinh thái môi trường đất
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.57
 
Môi trường (Môi trường học cơ bản )
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Hệ quản trị môi trường ISO 14001 : Lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Điều tra ô nhiễm đất,nước và ảnh hưởng sức khoẻ nông dân do sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hoá học trên một số cây tr...
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: : knxb, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2003-2010
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Độc chất môi trường
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.95
 
Môi trường tài nguyên đất Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7396
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục