Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The Languare of me chemistry, food and biological technology = Ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công n...
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024660
 
Khoa học-công nghệ Malt và Bia
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Lê Viết Thắng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Tiến Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  663.3
 
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28449
 
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Lan Chi, Phan Thị Kim, Trương Thị Hoà
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.28449
 
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Kim, Trương Thị Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = : The Language of Techno-Food Processing in English (song ngữ Anh-Việt)
Tác giả: Lê Thị Lan Chi, Lương Hồng Nga, Nguyễn Thị Hiền, Từ Việt Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024664
 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học
Tác giả: Đặng Đức Long, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Hiền, Quản Lê Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246606
 
1

Truy cập nhanh danh mục