Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Mai Đình Lâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.2714
 
Quy trình mở thẻ tín dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) - PGD Khánh Hội
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Văn Thiên Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  332.17
 
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TM CP phát triển TP. HCM - Phòng GD Duy Tân
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Phan Thị Thương Huyền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quy trình cho vay tín chấp đối với khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội ...
Tác giả: Phạm Thị Hiền Trang, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Phạm Hải Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Quy trình cho vay tín chấp đối với khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ...
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Phạm Hải Nam, Phạm Thị Hiền Trang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Ứng dụng thương mại điện tử để xây dựng và phát triển giá trị thương hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh...
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Ngô Thúy Liễu, Trần Quốc An, Võ Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  658.872
 
Giáo trình hóa sinh học thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Hồng Ánh, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phan Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thu Sang, Nguyễn Thủy Hà, Trần Thị Minh Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
1

Truy cập nhanh danh mục