Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Công tác xã hội đại cương
Tác giả: Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.3
 
Du học Anh chạm tay vào chiếc chìa khóa vàng
Tác giả: Lê Thanh Hải
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.116
 
Giáo trình quản lý môi trường đô thị
Tác giả: Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4083
 
Đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉ...
Tác giả: Trần Thị Hiệu, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu đề xuất tiêu chí dán nhãn sinh thái và đánh giá tiềm năng áp dụng cho sản phẩm ngành chế biến hạt điều trên đ...
Tác giả: Bùi Thị Hòa Viên, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn huyện Ba Tri tỉnh Bế...
Tác giả: Phùng Thị Anh Đào, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải KCN Bảo Vinh - Đồng Nai công suất 5000m3
Tác giả: Lê Thanh Hải, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá và đề xuất các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính của ngành gia công kim loại tại tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Vũ Thảo Thảo, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng dung môi lạnh tại TP.HCM và giải pháp giảm thiểu
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất tàu hủ non đóng hộp
Tác giả: Dương Nhật Huy, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục