Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Lê Văn Sang
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Kinh tế các nước công nghiệp chủ yếu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Xuân Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338
 
Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI
Tác giả: Lê Văn Sang, Đào Lê Minh, Trần Quang Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : sách tham khảo. Quyển 1
Tác giả: Hoàng Thế Anh, Lê Văn Sang, Nguyễn Kim Bảo, Phạm Thái Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
Quan hệ Việt- Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc : sách tham khảo. Quyển VIII
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Đình Liêm, Nguyễn Huy Quý, Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Văn Hồng
Xuất bản: TPHCM: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
Chính trị Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : sách tham khảo. Quyển V
Tác giả: Đinh Ngọc Vượng, Đỗ Tiến Sâm, Lê Văn Sang, Nguyễn Huy Quý
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.53230951
 
Quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong quá trình trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Quyển VI : sách t...
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Huy Quý, Phùng Thị Huệ, Vũ Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.51
 
1

Truy cập nhanh danh mục