Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0469045 giây)
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.3
 
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 628.3
 
Cơ sở hóa sinh : Dùng cho sinh viên ngành khoa học tự nhiên
Tác giả: Trịnh Lê Hùng
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572
 
Bàn về thanh niên
Tác giả: V.I.Lê-nin
Hà Nội: Thanh Niên, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.43
 
Nghiên cứu sức khỏe công cộng
Tác giả: Lê Hùng Lâm
Hà Nội: Y học, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 362.1072
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi bảo hiểm y tế tại tỉnh Cà Mau
Tác giả: Lê Hùng Cường
TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 368.00681
 
Nghiên cứu vật liệu địa phương cho tường cách âm, cách nhiệt
Tác giả: Phan Thành Luân
Hà Nội: HUTECH,
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc: 691
 
Nghiên cứu vật liệu địa phương cho tường cách âm, cách nhiệt
Tác giả: Phan Thành Luân
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 691
 
Thiết kế và chế tạo máy cấp gạo theo khối lượng tự động
Tác giả: Phạm Xuân Quý
TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục