Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.0156241 giây)
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 670.4275
 
Thiết bị và hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 670.4275
 
Kết cấu cơ khí
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.815
 
Thiết bị & hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 670.4275
 
Thiết bị và hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Trang bị điện
Tác giả: 
TPHCM: Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.31042
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 670.4275
 
Cad trong điện & điện tử vi điều khiển và ứng dụng
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.30285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục