Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.059964 giây)
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cẩm nang tra cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp
Tác giả: Lê Thị Thúy Hương
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.02
 
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.73874
 
Nghiên cứu ứng dụng một số chất keo tụ trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lê Thị Thúy
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.35
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Lê Thị Thúy
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.242
 
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TM CP phát triển TP. HCM - Phòng GD Duy Tân
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.2714
 
Giáo trình khoa học hàng hóa : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội
Tác giả: Phan Thị Thúy
Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 338.02
 
Quy trình mở thẻ tín dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) - PGD Khánh Hội
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 332.17
 
Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty cổ phần Đại Xinh
Tác giả: Lê Thị Thúy Huyền
TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục