Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.0156264 giây)
Xên phắn bẻ cúng chém dê
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Truyện cổ dân tộc Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Hát then lên chơi chợ Mường trời (khắp then pay ỉn dương cươi)
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Các hình thức ma thuật, bùa chú của người Thái đen ở Điện Biên
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Xên Xống Hơng - Kẻ khọ hướn : Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Mỹ Thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Kin Pang Một : Người Thái trăng xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Hôn nhân truyền thống dân tộc Thái ở Điện Biên
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Tạo sông ca nàng Si Cáy : song ngữ Thái-Việt
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Tục lệ sinh đẻ của người phụ nữ Thái
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.1209597
 
Hát then, Kin Pang Then Thái trắng Mường lay . Quyển 2
Tác giả: 
Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục