Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0312504 giây)
Kỹ năng quản lý thời gian
Tác giả: Lại Thế Luyện
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 650.11
 
Kỹ năng làm việc đồng đội
Tác giả: Lại Thế Luyện
TpHồ Chí Minh: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4022
 
Kỹ năng tự học suốt đời
Tác giả: Lại Thế Luyện
Hà Nội: Thời Đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 371.30281
 
Sổ tay kỹ năng mềm của sinh viên
Tác giả: Lại Thế Luyện
Hà Nội: Thời Đại, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.1
 
Chìa khóa sống thanh thản
Tác giả: Lại Thế Luyện
TPHCM: Văn hóa thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.7
 
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Tác giả: Lại Thế Luyện
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 808.51
 
Những trải nghiệm cuộc sống
Tác giả: Lại Thế Luyện
Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.7
 
Kỹ năng tìm việc làm
Tác giả: Lại Thế Luyện
Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 650.14
 
Chìa khóa sống giản dị
Tác giả: Lại Thế Luyện
Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục