Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Nghệ thuật vẽ hoa bằng màu nước
Tác giả: Elisabeth Hariden, Lệ Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  758.42
 
Phương pháp chủ động thức ăn xanh ngoài cỏ cho gia súc
Tác giả: Đào Lệ Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0855
 
Làm giàu qua chứng khoán một hệ thống thành công trong những thời điểm thuận lợi và khó khăn = : How to make money in st...
Tác giả: William J ONeil, Lệ Hằng
Xuất bản: TPHCM: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6322
 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng - khách sạn Đại Nam
Tác giả: Huỳnh Lệ Hằng, Đặng Thanh Vũ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
English for computer science = Tiếng anh chuyên ngành vi tính
Tác giả: Đỗ Lệ Hằng, Lê Phụng Long
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024004
 
English for computer science = Tiếng Anh chuyên ngành vi tính
Tác giả: Lê Phụng Long, Đỗ Lệ Hằng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.024004
 
Chiến lược phát triển kinh doanh của Công tu TNHH Sản xuất & Thương mại bảo hộ lao động Đại An Toàn từ năm 2011 - 2016
Tác giả: Trần Lệ Hằng, Trịnh Đặng Khánh Toàn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tìm người tài đức : Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà
Tác giả: Đào Thị Lệ Hằng, Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4346
 
Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.085
 
Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi
Tác giả: Đỗ Kim Tuyên, Đào Lệ Hằng, Hoàng Kim Giao
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.082
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục