Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Địa lý kinh tế học
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Ẩn giấu thông tin
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Chương trình tự động nhận diện nhóm máu
Tác giả: Trần Trọng Tấn, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Thị Ngọc Oanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Hóa phân tích . tập 1
Tác giả: cVõ Thị Bạch Huệ, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Phan Thanh Dũng, Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc Thanh, Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  543
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Đặng Văn Hòa, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hương, Phan Thanh Dũng, Phan Văn Hồ Nam, Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc Thanh, Vĩnh Định
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.1901
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Đặng Văn Hòa, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hương, Phan Thanh Dũng, Phan Văn Hồ Nam, Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc Thanh, Vĩnh Định
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
1

Truy cập nhanh danh mục