Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Quản trị chất lượng dịch vụ
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Quản trị du lịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791068
 
Quản trị du lịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  338.4791068
 
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  338.47910688
 
Hệ thống GPS và RFID dùng để định vị và điều khiển xe
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH ESPRINTA Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hường, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng BREEZE SKY BAR tại khách sạn MAJESTIC
Tác giả: Vòng Chánh Kiếu, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục