Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Hội làng quê đi từ đất Tổ
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Ví giao duyên nam nữ đối ca
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tín ngưỡng lúa nước vùng đất tổ
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tổng hợp nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 3
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian . Quyển 4
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 6
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 5
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương,
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.16
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục