Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình
Tác giả: Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  729
 
Trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng
Tác giả: Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Lan Anh, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học trực thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông t...
Tác giả: Nguyễn Lan Anh, Phạm Ngọc Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  657.8327
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh...
Tác giả: Nguyễn Lan Anh, Nhan Cẩm Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Cấu tạo kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Khắc Sinh, Nguyễn Lan Anh, Phạm Việt Anh, Vũ Hồng Cương, Vương Hải Long
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  721
 
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Lê Mỹ Dung, Lê Thông, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Phú Thắng, Nguyễn Thị Hoài, Thái Huỳnh Anh Chi, Vũ Đình Hòa, Vũ Thị Kim Cúc
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
1

Truy cập nhanh danh mục