Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Tang ma dân tộc Cao Lan ở Yên Bái
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Tự điển Hán - Nhật Việt. Quyển 1 = chinese-japanese dictionary with vietnamese interpretation. Volume 1
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà NộiTPHCM: Từ điển Bách Khoa Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.3
 
Kinh tế xã hội Việt Nam hướng tới chất lượng tăng trưởng, hội nhập - phát triển bền vững
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.1
 
Quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, chương trình ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2...
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9597
 
Hà Nội xưa = Hanoi Inancient time
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa Sài Gòn, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Việt Nam xưa 4
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.704
 
Từ điển Hán - Nhật Việt = : Quyển I
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TpHCM: Từ điển Bách khoa, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.63
 
Giấc sương : truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Sao biển và nhện : Sức mạnh không thể ngăn cản nổi của cơ cấu phân quyền
Tác giả: Ori Brafman, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: H: Tri thức, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.35
 
Nghiên cứu diều khiển động cơ từ trở (SRM - Swiched Reluctance Machines)
Tác giả: Lê Long Hồ, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục