Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Hạnh phúc là điều có thật
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  170
 
Từ điển thành ngữ Anh - Việt = English - Vietnamese idioms dictionary
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  423.95922
 
Một thoáng hương xưa
Tác giả: Hồng Liên, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9228
 
Bóng trúc bên thềm
Tác giả: Tâm Chơn, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9228
 
Ngàn năm bóng nước sông hằng
Tác giả: Trí Khôn, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Tôn giáo, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  294.3
 
Hán Văn giáo khoa thư
Tác giả: Võ Như Nguyệt, Nguyễn Hồng Giao, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Tôi ổn - Bạn ổn = I'm OK, you're OK : a practical guide to transactional analysis
Tác giả: Thomas A Harris, Cẩm Xuân, Huỳnh Hiếu Thuận, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.89
 
Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính autocad 2008-2004-2000
Tác giả: Bùi Hệ Thống, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Nghiên cứu, thiết kế máy in 3D Mini Corexy
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Hà Đức Hiếu, Lê Hồng Hiệu, Phạm Phú Thành
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.988
 
Thiết kế - thi công hệ thống lưu kho tự động ứng dụng Labview nhận dạng QCode
Tác giả: Vũ An Bình, Dương Quang Linh, Nguyễn Minh Tiến, Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục