Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Kỹ thuật nuôi chim bồ câu, chim cút
Tác giả: Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Triết học Mác - Lênin
Tác giả: Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.411
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin
Tác giả: Hồ Trọng Viện, Hà Huyền Hoài Vân, Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Tác giả: Hồ Trọng Viện, Hà Huyền Hoài Vân, Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Thiết bị giám sát trẻ em
Tác giả: Nguyễn Thế Khoa, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin
Tác giả: Hồ Trọng Viện, Hà Huyền Hoài Vân, Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.4
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất xoài sấy dẻo tại công ty TNHH Lê Trung Thiên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Kim Phụng, Lê Kim Lượng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thành Đạt, Võ Trung Hiếu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.80444
 
1

Truy cập nhanh danh mục