Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Văn học dân gian Châu Đốc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Kế toán quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Nghiên cứu về quy trình chế biến rượu vang từ trái dứa
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang Huy, Lâm Văn Mân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.29
 
Phân tích hoạt động kinh tế
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Thành Long, TrầnVăn Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  330.07
 
Văn học dân gian Sóc Trăng (tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm, điền dã)
Tác giả: Chu Xuân Diên, Lê VăN Chưởng, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Thị Yến Tuyết, Phan Xuân Viện
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian Bến Tre : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã
Tác giả: Mai Thi Gia La, Lê Thị Thanh Vy, Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Xuân Viện
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Quyển 3
Tác giả: Mai Thi Gia La, Lê Thị Thanh Vy, Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Quyển 2
Tác giả: Mai Thi Gia La, Lê Thị Thanh Vy, Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Xuân Viện
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm Điền Dã. Quyển 1
Tác giả: Mai Thi Gia La, Lê Thị Thanh Vy, Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Xuân Viện
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thiết kế nhà máy dứa ngâm đường và nước ép dứa với năng suất 2,6 triệu lon/ năm và 2,1 triệu hộp/ năm
Tác giả: Bùi Thị Tuyết Trinh, Đinh Trọng Huy, Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Quang Huy, Nguyễn Trọng Duy, Vũ Minh Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc:  664.02
 
1

Truy cập nhanh danh mục