Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán Mỹ
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Phần mềm kế toán Mỹ
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0285
 
Kế toán Mỹ
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn - TT Viễn thông IP
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong
Tác giả: Dương Thị Hồng, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.76
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP đá Núi Nhơ
Tác giả: Trịnh Thị Dương, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Thịnh Phú
Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Tìm hiểu quy trình kiểm toàn khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
Tác giả: Trần Quốc Đạt, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kế toán doanh thu , chi phí và xác đình kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đông Hưng Mới
Tác giả: Trần Thị Châu, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục