Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Văn hóa dân gian làng nghề Kiêu Kỵ
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ Đông Phù
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109
 
Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Phong tục, nghi lễ của người Cor và người Ba Na
Tác giả: Nguyễn Quang Lê, Cao Chư
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.095
 
Văn hóa dân gian làng biển Cảnh Dương
Tác giả: Đặng Diệu Trang, Lưu Danh Doanh, Nguyễn Quang Lê, Trương Minh Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ
Tác giả: Lê Văn Kỳ, Nguyễn Quang Lê, Nguyễn Thị Hương Liên, Phạm Quỳnh Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
1

Truy cập nhanh danh mục