Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thiết kế nhà C16 - khu đô thị Trung Yên - Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02845
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm. T.1 - Các quá trình và thiết bị cơ học, thuỷ lực và khí nén
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Mô hình hoá và tối ưu hoá trong công nghệ hoá học và thực phẩm : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng, Châu Thanh Tuấn, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.015118
 
Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663
 
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm Công nghệ lạnh. Tập 1
Tác giả: Lê Phước Hùng, Lê Thanh Minh, Lê Văn Tán, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Chơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
1

Truy cập nhanh danh mục