Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Thiết kế nội thất văn phòng KGM Viet Nam
Tác giả: Phan Minh Nhật, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất cafe sách Nhã Nam
Tác giả: Lê Anh Thư, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất khách sạn Majetic Sài Gòn
Tác giả: Quách Khánh Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất bảo tàng khoa học vũ trụ
Tác giả: Nguyễn Thiên Khánh, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất khách sạn Majestic Sài Gòn
Tác giả: Quách Khánh Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất Swiss - Belresort Tuyền Lâm
Tác giả: Đặng Huỳnh Long, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  747
 
Tìm hiểu về gỗ tái chế Pallet trong xu hướng thiết kế sinh thái hiện nay
Tác giả: Phạm Minh Tiến, Đỗ Tấn Phát, Nguyễn THị Mỹ Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  729.6
 
Thiết kế nội thất khách sạn Des Art Saigon
Tác giả: Nguyễn Phạm Ý Vy, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất Resort Terracotta
Tác giả: Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747
 
Thiết kế nội thất văn phòng công ty Ogilvy & Mather
Tác giả: Quách Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  747
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục