Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituifl...
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Giáo trình kế toán tài chính. phần 3 - 4
Tác giả: Bùi Văn Dương, Hà Xuân Thạch, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Xuân Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.48
 
Giáo trình kế toán tài chính. phần 1 - 2
Tác giả: Bùi Văn Dương, Hà Xuân Thạch, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Xuân Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Ảnh hưởng các dung dịch nano, hệ thống nuôi cấy lỏng lắc, đèn led đến quá trình nhân nhanh plb cây lan hoàng thảo kèn (d...
Tác giả: Lê Huỳnh Phương Trúc, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Thiết kế hệ thống đèn LED cải tiến và hệ thống thủy canh in vitro trong nhân cây lan Hoàng thảo kèn (Dendrobiu...
Tác giả: Lê Huỳnh Phương Trúc, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
1

Truy cập nhanh danh mục