Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.180287
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty cổ phần Lam Sơn
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.76
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP XNK hàng C...
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Quốc Thuần
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Đồ án bê tông cốt thép 1
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Thiết kế chung cư Phan Xích Long
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Thiết kế chung cư An Dương Vương
Tác giả: Trần Thanh Hoài, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Thiết kế cao ốc Thành Hưng
Tác giả: Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục