Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Thiết kế KTX sinh viên khu B1 ĐH Quốc gia TPHCM
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Giáo trình bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn trong nhà hàng : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.95
 
Dịch tễ dược học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  614.4
 
Đường
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại tổng công ty khí Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2013-2018
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Ngọc Đại
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tỉnh Bình Dương đề xuất phương án xử lý và định hướng đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Theo dõi đối tượng chuyển động bằng phương pháp lọc tích hợp
Tác giả: Phạm Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
Tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng
Tác giả: Lê Công Khanh, Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục