Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Visual Basic 2005 - Học lập trình Windows Forms qua ví dụ
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.276
 
Giáo trình nhập môn PHP và MySQL xây dựng ứng dụng Web
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.2762
 
Lập trình CSDL với visual basic 2005 và Ado.net 2.0
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Giáo trình nhập môn ASP xây dựng ứng dụng Web
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.276
 
Giáo trình SQL Server 2000
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.7585
 
Thành thạo Oracle 9i. Tập 2 - Quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Ngọc Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
1

Truy cập nhanh danh mục