Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Hệ thống chuyển mạch số : đánh giá độ tin cậy và phân tích hệ thống
Tác giả: Dương Văn Thành, Nguyễn Tất Đắc, Nguyễn Trọng Minh
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
Thực hành lập trình mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Nhận diện mặt người dựa vào mẫu nhị phân mở rộng
Tác giả: Phạm Hoàng Khương, Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  006.42
 
Kiểm tra xâm nhập mạng
Tác giả: Đặng Văn Thành Nhân, Dương Minh Chiến, Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ
Tác giả: Thu Nga Cao, Dương Thành Thông, Đặng Hoàng Lan, Đặng Văn Thắng, Hà Thị Sương, Lê Thị Sinh Hiền, Nguyễn Hữu Lý, Nguyễn Trọng Minh, Phan Anh Tú, Phan Thanh Tuấn, Phí Ngọc Tuyến, Văn Kim Hoàng Hà, Võ Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục