Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Tự học ngôn ngữ lập trình Pascal : học nhanh, đơn giản, dễ hiểu
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.17
 
Nghiên cứu quá trình khử khoáng khử muối bằng phương pháp trao đổi ion ở các nồng độ khác nhau
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.167
 
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang- Chi nhánh huyện Thoại Sơn
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư Thiên Hoàng
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thành Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải
Tác giả: Trần Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Các nhân tố chất lượng dịch vụ công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi...
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Quản trị kinh doanh học và quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản : Song ngữ Nhật - Việt
Tác giả: Yoshiaki Takahashi, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Trung Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hệ thống siêu thị Co.op Mart tại Thành Phố Hồ Chí Min...
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Phước Lành, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Tân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục