Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Tòa nhà VP Q2
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình xã hội học môi trường
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh,
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Giáo trình nguyên liệu dệt = Raw textile materials
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.0283
 
Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and accessories
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Giáo trình quá trình hoàn tất vải = Textile dyeing and finishing technology
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687.0285
 
Đồ họa máy tính
Tác giả: Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.6
 
Giáo trình công nghệ may trang phục 1
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.16
 
Giáo trình thiết kế trang phục 2
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục