Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Giáo trình một số lý thuyết đương đại về quản trị kinh doanh: ứng dụng trong nghiên cứu : dành cho chương trình tiến sĩ
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.001
 
Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ : Giáo trình dùng cho đào tạo đại học kỹ thuật hình ảnh y học
Tác giả: Đào Danh Vĩnh, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Hồng Đức, Trần Văn Việt
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Bài giảng nhi khoa : sách đào tạo Đại học. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Nhật An
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  618.92
 
Văn hóa dân gian người La Chí . Quyển 2
Tác giả: Bùi Huy Chiến, Bùi Quốc Khánh, Chảo Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người La Chí : Quyển 1
Tác giả: Bùi Duy Chiến, Bùi Quốc Khánh, Chảo Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Những bài ca giáo lý của người Dao
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Công Hoan, Trần Hữu Sơn, Triệu Văn Quẩy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209
 
Văn hóa dân gian người Dao Tuyển
Tác giả: Chảo Văn Lâm, Hoàng Phương, Hoàng Sỹ Lực, Man Khánh Quỳnh, Nguyễn Văn Thắng, Phan Thị Hằng, Trần Hữu Sơn, Trần Thùy Dương, Triệu Văn Quẩy, Vũ Thị Thùy Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục