Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Nghiên cứu và phát triển CMS của Alfresco sử dụng Joomla
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Mô hình và mô phỏng các loại máy phát điện gió
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Xuân Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.3
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy cô đặc nước ép củ quả thành thực phẩm Tekka
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp, Hà Trung Đức, Phạm Bá Khiển, Thái Hữu Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Nhân học đại cương
Tác giả: Huỳnh Ngọc Thu, Ngô Thị Phương Lan, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Khắc Cảnh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết, Trương Thị Thu Hằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Hồng Xoan, Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Thanh Thôi, Trần Hạnh Minh Phương, Trần Thị Thảo
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.309597
 
Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định
Tác giả: Đàm Trung Bảo, Đặng Hanh Phức, Đỗ Kháng Chiến, Hoàng Tích Huyền, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Thị Phương Châm, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Xuân Thu, Vũ Chu Hùng, Vũ Ngọc Thúy
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7045
 
Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định
Tác giả: Đàm Trung Bảo, Đặng Hanh Phức, Đỗ Kháng Chiến, Hoàng Tích Huyền, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Thị Phương Châm, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Xuân Thu, Vũ Chu Hùng, Vũ Ngọc Thúy
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.7045
 
1

Truy cập nhanh danh mục