Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài. Quyển 1 = intermediate vietnamese use for non vietnamese speakers pre-int...
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9228
 
Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài. Quyển 2 = intermediate vietnamese use for non Vietnamese speakers upper- ...
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9228
 
Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài . Quyển 2 = elementary vietnamese use for non vietnamese speakers upper -elem...
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9228
 
Đánh giá hiệu quả của chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM (điển...
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.408
 
Thiết kế khu nhà ở cao tầng quận 6
Tác giả: Hoàng Thanh Phong, Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
1

Truy cập nhanh danh mục