Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Quản lý môi trường
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4083
 
Quản lý môi trường
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4083
 
Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn quận 9, TP. HCM
Tác giả: Lê Thị Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.408
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển t...
Tác giả: Phạm Văn Ngọ, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bìn...
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công ...
Tác giả: Đàm Nguyễn Hoài An, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn...
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp chợ Lầu, thị trân Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận công suất 18000m3/...
Tác giả: Lê Văn Mến, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm cho công ty Roosing thuộc KCN may mặc P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Na...
Tác giả: Phạm Minh Cảnh, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ddc: 
 
Tính toán và thiết kế trạm xử lý nước thải chế biến cà phê Công ty Minh An với công suất 200m3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục