Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0399477 giây)
Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 390.095
 
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Hà Nội: Quân Đội Nhân Dân, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Dược lâm sàng : 12 chuyên đề đào tạo liên tục dược khoa
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
: Y học, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.1
 
Thiết kế biệt thự liên kế Thảo Điền Q.2
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ddc: 
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Hà Nội: Quân Đội Nhân Dân, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học ASEAN : phiên bản 2.0
Tác giả: 
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.1662
 
Lập trình hướng đối tượng với C++
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.133
 
Nhập môn hệ điều hành Linux
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.432
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.133
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục