Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 115 kết quả (0.0156219 giây)
Về tín ngưỡng ở làng nghề vùng bắc Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thế
Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Diễn xướng dân gian làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thế
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai
Tác giả: Nguyễn Thế Sang
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 390.09597
 
Thiết kế chung cư Gia Định
Tác giả: Nguyễn Thế Huy
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cao ốc VP 21 phố Bà Triệu HN
Tác giả: Nguyễn Thế Phương
TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Điều tra và đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc BVTV ở một số vùng canh tác cây lúa ở huyện Bình Sơn - tỉnh Qu...
Tác giả: Nguyễn Thế Đình
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hệ thống thông tin kế toán : Lý thuyết, Bài tập và Bài giải
Tác giả: Nguyễn Thế Hưng
Hà Nội: Thống kê, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.0285
 
Nghi lễ vòng đời người vòng đời cây lúa của người Raglai
Tác giả: Nguyễn Thế Sang
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392
 
Địa lý sinh thái môi trường
Tác giả: Nguyễn Thế Thôn
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 551
 
Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy . Phần 1
Tác giả: Nguyễn Thế Đạt
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục