Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0199739 giây)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH TMDV Trí Tuệ Toàn Diện
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các dung dịch NANO( Đồng, Bạc, CHITOSAN), SALICYLIC ACID và đèn LED lên sự tăng trưởng của lan ...
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 571.5382
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 153.35
 
Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứn...
Tác giả: Phạm Tường Vy
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.15244
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 153.35
 
Nghiên cứu sử dụng cao chiết măng và cúc làm chất chống Oxy hóa tự nhiên trong thực phẩm bước đầu ứng dụng trên mayonnai...
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 664.37
 
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo : báo cáo thực hành
Tác giả: 
TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 664.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục