Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.03125 giây)
Giáo trình vật liệu cơ khí : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 620.16
 
Then Tày
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Hà Nội: Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Hà Nội: Sân khấu, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích loài vật
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Lễ cấp sắc Pựt Nùng
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 5
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 3
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 4
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 2
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục