Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.0313143 giây)
Thiết kế KTX sinh viên khu B1 ĐH Quốc gia TPHCM
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội: Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.5
 
Giáo trình bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn trong nhà hàng : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 647.95
 
Dịch tễ dược học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội: Y học, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 614.4
 
Đường
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành kế toán kiểm toán tại trường Đại học Công nghiệp th...
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.812
 
Sinh học phôi và công nghệ cấy phôi : sử dụng cho sinh viên các trường Đại học và học viên Sau Đại học
Tác giả: Nguyễn Văn Thành
TPHCM: Nông nghiệp, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 571.86
 
Dược cộng đồng : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội: Y học, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 615.1
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép : Nguyên lý của ủy ban bê tông châu Âu (CEB), các bài tập thực hành tính theo tiêu chuẩn B...
Tác giả: Bùi Quang Trường
Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.18341
 
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại tổng công ty khí Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.4012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục