Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.0156255 giây)
Cơ học lưu chất tính toán
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 532
 
Dòng phun rối tự do và phương pháp tính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 532.0527
 
Mô phỏng báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Mô phỏng báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Mô phỏng lập báo cáo tài chính - thuế
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Kính Thuận Thành
Tác giả: Đào Thị Thanh
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán nợ phải trả tại công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán tài chính (phần 3)
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Vườn tự động ứng dụng IOT
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục