Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thành quả và triển vọng : kỷ yếu hội thảo khoa học
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.597052
 
Quản lý chất lượng thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Quản lý chất lượng thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Kỷ yếu khoa học quốc tế Nhật Bản và các nước tiểu vùng Mekong mối quan hệ lịch sử
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.5205
 
Nhật Bản những bài học từ lịch sử
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952
 
15 Phút luyện Kanji mỗi ngày. Vol 4
Tác giả: Đoàn Quỳnh, Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Nghiên cứu công nghệ sản xuất cá tra fillet hun khói
Tác giả: Đặng Thanh Bình, Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ thanh long bằng phương pháp vi sóng
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Kiều, Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.25
 
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng iso 22000:2005 cho sản phẩm bia lon tại nhà máy bia Bạch Đằng
Tác giả: Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.42
 
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 cho sản phẩm bia lon tại công ty bia Bạch Đằng
Tác giả: Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục