Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 64 kết quả (0.0312581 giây)
Tòa nhà VP Q2
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu xây dựng qui trình thiết kế chế tạo bộ tự động lái cho mô hình máy bay lên thẳng trên cơ sở ứng dụng thiết bị...
Tác giả: Nguyễn Tuấn Linh
TpHồ Chí Minh: Sở khoa học và công nghệ, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 629.89
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng
Nha Trang: Đại học Thủy Sản Nha Trang,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3
 
Giáo trình xã hội học môi trường
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Giáo trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đăng
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 006.35
 
Giáo trình nguyên liệu dệt = Raw textile materials
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 677.0283
 
Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and accessories
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 677
 
Giáo trình quá trình hoàn tất vải = Textile dyeing and finishing technology
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 677
 
Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 687.0285
 
Bát Nhã Tâm Kinh - bánh xe pháp thứ tư (hồi ký dưới chân OSHO)
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vạn Xuân
Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 294.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục