Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Giáo trình quản lý đổi mới công nghệ
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658
 
Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trê...
Tác giả: Lê Thị Minh Hà, Nguyễn Văn Phúc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Các bài tập thể lực trong điền kinh : Sách tham khảo dành cho những người yêu thích Điền kinh
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc, Đàm Trung Kiên, Nguyễn Đại Dương
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước : sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Nguyễn Văn Phúc, Trần Kim Hào
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.7
 
Một số vấn đề về bán, khoán kinh doanh và cho thuê các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn văn Định, Vũ Thành Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
Kỹ thuật thi công công trình cảng - đường thuỷ
Tác giả: Hồ Ngọc Luyện, Lương Phương Hậu, Nguyễn Văn Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627
 
Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới : sách chuyên khảo
Tác giả: Phan Trung Lý, Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Văn Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.02
 
Kế toán doanh nghiệp : Lý thuyết - bài tập - bài giải
Tác giả: Lê Thị Thanh Hà, Mai Thị Trúc Ngân, Ngô Kim Phượng, Nguyễn Văn Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu
Tác giả: Đặng Phước Hải Trang, Nguyễn Ngô Lâm, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Việt Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Lê Lan Hương, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Văn Phúc, Tạ Quỳnh Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  725.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục