Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
The big bad wolf [downloadable e-book] : a novel
Tác giả: James Patterson
Xuất bản: Boston: Little Brown, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Doctor Who: Sleepy
Tác giả: JAMES PATTERSON
Xuất bản: : Doctor Who Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
Pop goes the weasel
Tác giả: James Patterson
Xuất bản: London: Headline Feature, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Alex Cross's trial [downloadable e-book]
Tác giả: James Patterson, Richard DiLallo
Xuất bản: New York NY: Little Brown and Co, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Grand expectations : the United States, 1945-1974
Tác giả: James T Patterson
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.92
 
Restless giant : the United States from Watergate to Bush v. Gore [electronic resource]
Tác giả: James T Patterson
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.92
 
Lifeguard : a novel [electronic resource]
Tác giả: James Patterson, Andrew Gross
Xuất bản: New York: Little Brown and Co, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The fall of Crazy House
Tác giả: James Patterson, Gabrielle Charbonnet
Xuất bản: New York Boston: JIMMY Patterson BooksLittle Brown and Company, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
Remaking political institutions : climate change and beyond
Tác giả: James J Patterson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.73874
 
Remaking Political Institutions: Climate Change and Beyond
Tác giả: James J Patterson
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.29
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục