Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu
Tác giả: Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Lập trình Windows với C#.net
Tác giả: Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Từng bước học lập trình Visual Basic.net
Tác giả: Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.2768
 
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu
Tác giả: Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.74
 
Giáo trình tin học lý thuyết và bài tập ASP 3.0 - ASP.Net (active server pages)
Tác giả: Nguyễn Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Giáo trình tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành XML nền tảng và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Vi sinh học ứng dụng : Giáo trình
Tác giả: Bạch Phương Lan
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội
Tác giả: Hồ Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Hoạt tính vi sinh vật đất
Tác giả: Bạch Phương Lan
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.1757
 
Sinh kế tộc người trong bối cảnh Việt Nam đương đại
Tác giả: Ngô Thị Phương Lan
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.89592
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục