Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Nghiên cứu tính toán thông số điện cảm phân bố trong mô hình mạch máy biến áp lực cho phân tích đáp ứng tần số
Tác giả: Trần Văn Tám, Phạm Đình Anh Khôi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.314
 
Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho phân ngành chế biến thủy sản tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông, Phạm Đình Anh Khôi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7916
 
Ứng dụng công nghệ đo phóng điện cục bộ để đánh giá hiện trạng cách điện cáp ngầm trung thế lưới điện TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Hữu Phước, Phạm Đình Anh Khôi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31923
 
Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp
Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi, Đinh Lê Duy Nghĩa, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Tp HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện
Tác giả: Đặng Tuấn Khanh, Huỳnh Quang Minh, Huỳnh Quốc Việt, Lê Đức Thiện Vương, Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Nguyễn Nhật Nam, Phạm Đình Anh Khôi, Phạm Thị Minh Thái, Trần Thế Tùng, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31910285
 
1

Truy cập nhanh danh mục