Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Quản lý chuyên ngành thể dục thể thao : tài liệu chuyên khảo dành cho hệ cao học và đại học TDTT
Tác giả: Phạm Đình Bẩm
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.069
 
Một số vấn đề cơ bản về quản lý thể dục thể thao : sách chuyên khảo dùng cho chuyên ngành quản lý TDTT bậc đại học
Tác giả: Phạm Đình Bẩm
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.069
 
Quản lý Thể dục thể thao : Sách dành cho sinh viên Đại học và Cao học TDTT
Tác giả: Phạm Đình Bẩm, Nguyễn Tuấn Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.069
 
Giáo trình quản lý thể dục thể thao : dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Phạm Đình Bẩm, Đặng Đình Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.069
 
Tâm lý học trong thể thao : Dùng cho sinh viên Đại học TDTT
Tác giả: Sigurd Baumann, Đào Bá Trì, Phạm Đình Bẩm
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.019
 
Giáo dục học thể thao
Tác giả: Kunath P, Nguyễn Quý Bình, L Paul, Phạm Đình Bẩm, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
1

Truy cập nhanh danh mục