Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Nguyên lý máy
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Hệ thống khí nén và thủy lực
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.804
 
Kỹ thuật khuôn dập
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.984
 
Hệ thống thủy lực - khí nén
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.804
 
Cad
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  620.00420285
 
Cơ học máy
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Kỹ thuật khuôn dập
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.984
 
Cơ sở máy công cụ
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.902
 
Cad
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  620.00420285
 
Cơ sở máy công cụ
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.902
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục